22 Februarie, 2018

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanța (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru și Tomis Sud) și Eforie Nord, județul Constanța”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri externe nerambursabile din Programul POS Mediu — axa prioritară 5 — Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de intervenție 2 — Reducerea eroziunii costiere, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici


 

 

București, 27 martie 2013.
Nr. 127.

ANEXĂ

 

INDICATORII  TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanța (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru și Tomis Sud) și Eforie Nord, județul Constanța”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Dobrogea — Litoral
Amplasament: județul Constanța — municipiul Constanța: Mamaia Sud (limita nordică: Hotel Sulina și limita sudică: Hotel Parc), Tomis Nord (limita nordică: zona pescăriei și limita sudică: Hotel Unirii), Tomis Centru [limita nordică: str. Inel B (Hotel Unirii) și limita sudică: Str. Renașterii], Tomis Sud (limita nordică: Str. Renașterii și limita sudică: Hotel Palas)
Orașul Eforie Nord (limita nordică a localității Eforie Nord; limita sudică: până la Portul turistic „Yacht Club Ana” (port Belona)

Indicatori tehnico-economici

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                  mii lei                                                                                                                  654.554*) (în prețuri valabile la data de 30 aprilie 2011, 1 euro = 4,0744 lei),

din care:

Construcții-montaj                                                                                        mii lei                                                                                                                  538.052 (cursul lei/euro la data de 30 aprilie 2011, 1 euro = 4,0744 lei),

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

din care: Mamaia Sud

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA),                                            mii lei                    67.331*)

din care:

Construcții-montaj                                                                               mii lei                      55.165

Tomis Nord

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA),                                            mii lei                  175.420*)

din care:

Construcții-montaj                                                                               mii lei                     144.323

Tomis Centru

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA),                                            mii lei                  123.966*)

din care:

Construcții-montaj                                                                               mii lei                     101.879

Tomis Sud

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA),                                            mii lei                  120.141*)

din care:

Construcții-montaj                                                                               mii lei                      98.722

Eforie Nord

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA),                                            mii lei                  167.696*)

din care:

Construcții-montaj                                                                               mii lei                     137.963

Eșalonarea investiției


Anul I                   INV C+M

 

Anul II                   INV C+M

 

Mamaia Sud

— înnisipare artificială plajă                                                            mc/km            265.356/1,20

— reabilitare diguri emerse                                                               km                            0,50

— jetele (epiuri)                                                                                km                            0,20

— diguri îngropate (pinteni îngropați)                                                 km                            0,51

Tomis Nord

— înnisipare artificială plajă

mc/km

332.573/1,05

— diguri și epiuri

km

0,975

(adică 0,560 km + 0,415 km)

— diguri longitudinale submerse

km

0,26

— diguri îngropate (pinteni îngropați)

km

0,21

Tomis Centru

— înnisipare artificială plajă

mc/km

336.865/0,85

— diguri și epiuri

km

0,690

— diguri longitudinale submerse

km

0,245

— diguri îngropate (pinteni îngropați)

km

0,140

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Tomis Sud

— înnisipare artificială plajă

— diguri și epiuri

mc/km km

153.550/1,47

0,45 (din care

 

 

0,100 km reabilitare și

0,350 km reabilitare și extindere)

— diguri longitudinale submerse

km

0,505

— diguri îngropate (pinteni îngropați)

km

0,07

Eforie Nord

— înnisipare artificială plajă

mc/km

550.000/1,20

— reabilitare și extindere jetele

km

0,275

— diguri submerse

km

0,675

— Durata de realizare a investiției — total

luni

24

 

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri externe nerambursabile postaderare POS Mediu — axa prioritară 5 — Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de intervenție 2 — Reducerea eroziunii costiere, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.