16 August, 2017

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 418/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul județului Teleorman, atribuții ce intră în sfera de competență a  Ministerului  Afacerilor  Interne. Fișa de descriere  a atribuțiilor și responsabilităților și a modului de raportare a activității desfășurate se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental și a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, pe bază de pontaj și raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activității pe care o desfășoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite și/sau de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne la nivelul județului unde își desfășoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condițiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activității desfășurate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

 

 

 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 176.