21 August, 2017

În temeiul art. 33 și 34 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,

președintele Camerei Deputaților emite prezenta decizie.

Articol unic. — În perioada 5—10 aprilie 2013, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

 

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 13.