22 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații

Cotizații

Lugoj

numerar

147,50 lei

2. Alte venituri

Alte venituri

Lugoj

numerar

6.000,00 lei

Donații

Lugoj

numerar

4.074,76 lei