22 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 2.162,60 lei.
2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară:

 

Denumirea

 

Sediul

 

Valoarea

Felul donației

 

Data

 

 

S.C. SCHRADER — S.R.L.

 

 

Mediaș

 

 

20.000 lei

 

Pentru activități culturale

 

 

31.07.2012

 3. Alte donații: 22.505 lei.