20 August, 2017

Având în vedere prevederile:
— art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
— art. 6 alin. (2), art. 20 alin. (2) și art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (5) și (6) și art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. —
(1) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prevăzut în anexa nr. 2.
(3) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programului de formare specializată în administrația publică pentru obținerea statutului de manager public organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prevăzut în anexa nr. 3. (4) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în asociere cu alți furnizori de formare înființați potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 4.
(5) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, prevăzut în anexa nr. 5.
(6) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, în asociere cu alți furnizori de formare înființați potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 6.
(7) Certificatele prevăzute la alin. (1)—(6) sunt imprimate-tip, pe hârtie specială, având elementele de securizare prevăzute în anexa nr. 7.
Art. 2. —
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată și a programelor de perfecționare organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată și a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, în asociere cu alți furnizori de formare înființați potrivit legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 23 mai 2011 cu modificările ulterioare.
Art. 3. —
Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

București, 19 martie 2013.
Nr. 943.

 

ELEMENTELE   DE   SECURIZARE

ale certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată și a programelor de perfecționare organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, ale certificatului de atestare a absolvirii

programelor de perfecționare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, precum și ale certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecționare

organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, în asociere cu alți furnizori de formare înființați potrivit legii

 
1. Serie și numerotare unică pentru fiecare tip de certificat:
— seria A, cu numerotare succesivă (4 cifre), începând cu numărul 0001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (anexa nr. 1 la ordin);
— seria B, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001, pentru certificatul de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (anexa nr. 2 la ordin);
— seria C, cu numerotare succesivă (4 cifre), începând cu numărul 0001, pentru certificatul de atestare a absolvirii programului de formare specializată în administrația publică pentru obținerea statutului de manager public organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (anexa nr. 3 la ordin);
— seria D, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001, pentru certificatul de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici în asociere cu alți furnizori de formare înființați potrivit legii (anexa nr. 4 la ordin);
— seria E, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală (anexa nr. 5 la ordin);
— seria F cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală în asociere cu alți furnizori de formare înființați potrivit legii (anexa nr. 6 la ordin).
2. Aplicarea/marcarea cu genericul „TS” (timbru sec) a certificatelor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin și anexa nr. 3 la ordin
3. Utilizarea de hârtie format A4, 210/297 mm, landscape, specială/carton texturat perforat, prevăzut(ă) cu elemente de securizare fizică, compatibil(ă) cu elementele de securizare tehnică asigurate prin pretipărirea/imprimarea documentelor
4. Utilizarea unui format/font de caractere de imprimare/completare a documentelor pretipărite care să fie compatibil cu calitatea cartonului, cu structura informațională, cu elementele de grafică ale documentelor
5. Utilizarea unui sistem de înregistrare (numere, date) în borderouri/registre speciale, specifice pentru Agenția Națională a Funcționarilor Publici și pentru fiecare centru regional de formare continuă pentru administrația publică locală