24 August, 2017

Văzând Referatul de aprobare nr. 205 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcția juridică, litigii și resurse umane din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I.
Anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale de fermă și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

București, 22 martie 2013.
Nr. 31.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

A. Tarife pentru evaluarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitare veterinare

 

Nr. crt.

 

 

Unitatea

 

 

Activitatea

 

Codul

CAEN

Tariful de evaluare în vederea autorizării sanitare veterinare

— lei/unitate —

1.

Unitate de producere a aditivilor și/sau a preamestecurilor de aditivi furajeri, a preamestecurilor conținând aditivi furajeri și alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă — aditivi destinați hranei pentru animale, menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor, cu modificările și completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinați hranei pentru animale menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

574


 

Nr. crt.

 

Unitatea

 

Activitatea

 

Codul

CAEN

Tariful de evaluare în vederea autorizării sanitare veterinare

— lei/unitate —

2.

Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru punerea pe piață sau pentru nevoile exclusive ale propriei exploatații, cu utilizarea aditivilor furajeri, a preamestecurilor de aditivi sau a preamestecurilor conținând aditivi — menționați în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

574

3.

Magazin de furaje pentru animalele de fermă — aditivi destinați hranei pentru animale, menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinați hranei pentru animale menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4778

369

4.

Depozit produse destinate hranei pentru animale de fermă — aditivi destinați hranei pentru animale, menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinați hranei pentru animale menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare

Depozitări

5210

471

5.

Unitate pentru ambalarea produselor destinate hranei animalelor de fermă — aditivi destinați hranei pentru animale, menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005,  cu  modificările  și  completările  ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinați hranei pentru animale menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare

Activități de ambalare

8292

522

6.

Unitate de producere a furajelor medicamentate

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

574

7.

Unitate comercială care pune pe piață aditivi și/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conținând aditivi furajeri și alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă — aditivi destinați hranei pentru animale, menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinați hranei pentru animale menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare, fără a deține produse în incintele lor

Intermedieri  în  comerțul  cu produse diverse

4619

318

B. Tarife pentru înregistrarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale

 

Nr. crt.

 

Unitatea

 

Activitatea

 

Codul

CAEN

Tariful

pentru înregistrarea sanitară veterinară

— lei/unitate —

1.

Unitate pentru producerea aditivilor și/sau preamestecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor conținând aditivi furajeri și alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă — altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

212

2.

Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă, pentru punerea pe piață sau pentru nevoile proprii ale exploatației — altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

212

3.

Magazin de furaje pentru animalele de fermă — altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4778

212


 

Nr. crt.

 

 

Unitatea

 

 

Activitatea

 

Codul

CAEN

Tariful

pentru înregistrarea sanitară veterinară

— lei/unitate —

4.

Depozit de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conținând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate pentru animalele de fermă — altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Depozitări

5210

212

5.

Unitate pentru ambalarea produselor destinate nutriției animalelor de fermă — altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Activități de ambalare

8292

212

6.

Unitate comercială, care pune pe piață aditivi și/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conținând aditivi furajeri și alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă, furaje combinate — altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare, fără a deține produse în incintele lor

Intermedieri  în  comerțul  cu produse diverse

4619

212

7.

Transportator al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conținând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate

Transporturi rutiere de mărfuri

4941

6024

212

8.

Unități, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale care furnizează produse/subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă

Activități din industria biogazului, farmaceutică, chimică, precum și din alte domenii de activitate, cu excepția activităților din industria alimentară

Codurile CAEN specifice activităților desfășurate

212

9.

Mijloc de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conținând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate

Transport  exclusiv  al  hranei pentru animale

 

131