21 Ianuarie, 2018

Văzând Referatul de aprobare nr. 209 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcția juridică, litigii și resurse umane din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I.
Anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor  nr.  57/2010,  publicat  în Monitorul  Oficial  al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

București, 22 martie 2013.
Nr. 29.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 8 la norma sanitară-veterinară)

TARIFE

pentru autorizarea sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală

 

Partea

 

Unitatea

Tariful de autorizare

— lei/unitate/obiectiv —

I

Unități cu activități generale: Depozit frigorific …………………….. Unitate de reambalare ……………………..

Piață agroalimentară, piața en-gros, hală pentru desfacerea produselor de origine animală ……..

 

388

646

388

II

Carne de ungulate domestice: Abator ……………………..

Unitate de tranșare ……………………..

 

646

516

III

Carne de pasăre și lagomorfe: Abator de păsări ……………………..

Unitate de tranșare carne pasăre ……………………..

 

646

516

IV

Carne de vânat de crescătorie: Abator ……………………..

Unitate de tranșare carne de vânat ……………………..

 

646

516

V

Carne de vânat sălbatic:

Unitate de manipulare …………………….. Unitate de tranșare…………

 

516

388

VI

Carne tocată, preparată și carne separată mecanic: Unitate pentru producerea cărnii tocate …………………….. Unitate carne preparată ……………………..

Unitate carne separată mecanic ……………………..

 

516

516

516

VII

Produse din carne:

Unitate de procesare ……………………..

 

646

VIII

Moluște bivalve vii:

Centru de colectare moluște bivalve vii …………………….. Centru de purificare moluște bivalve vii ……………………..

 

388

388

IX

Pește și produse din pescuit: Vas-fabrică ……………………..

Vas-congelator ……………………..

Unitate produse proaspete din pescuit …………………….. Unitate procesare produse din pescuit ……………………..

Piața de licitație pește și produse din pescuit …………………… Piața de desfacere ……………………..

Centrul de colectare a peștelui ……………………..

Fermă de acvacultură cu centru de colectare a peștelui integrat ……………………..

 

646

646

646

646

516

516

213

106


 

Partea

 

Unitatea

Tariful de autorizare

— lei/unitate/obiectiv —

X

Lapte și produse din lapte:

Centru de colectare a laptelui ……………………..

Unitate de procesare a laptelui materie primă …………………….. Unitate de procesare a produselor lactate ……………………..

 

130

646

571

XI

Ouă și produse din ouă:

Centru de ambalare a ouălor …………………….. Unitate producere ou lichid …………………….. Unitate procesare ouă ……………………..

 

388

646

646

XII

Pulpe de broască și melci:

Unitate de procesare pulpe de broască și melci ……………………..

 

646

XIII

Grăsimi animale, untură și jumări:

Centru de colectare grăsimi animale …………………….. Unitate de procesare grăsimi animale ……………………..

 

388

646

XIV

Stomacuri prelucrate, vezici și intestine:

Unitate de procesare stomacuri, vezici și intestine ……………………..

 

646

XV

Gelatină:

Centru de colectare materii prime pentru gelatină …………………….. Unitate producere a gelatinei ……………………..

 

388

646

XVI

Colagen:

Centru de colectare materii prime pentru colagen …………………….. Unitate producere a colagenului ……………………..

 

388

646

XVII

Alte activități:

Unitate de prelucrare a mierii de albine și/sau a produselor apicole …………………….. Șlep ……………………..

Vagon frigorific …………………….. Navă pescador …………………….. Aeronavă ……………………..

Mijloace auto specializate ……………………..

 

571

388

388

388

388

113