17 August, 2017

Văzând Referatul de aprobare nr. 207 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcția juridică, litigii și resurse umane din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I.
Anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, publicat în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  895  din 30 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

București, 22 martie 2013.
Nr. 28.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor)

 

TARIFE

pentru înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

Nr. crt.

 

Unitatea

Tariful de înregistrare

— lei/unitate —

1.

Carne, lapte și produse din lapte:

Carmangerie, măcelărie, centru sacrificare păsări și/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploatației, centru de prelucrare lapte

 

Centru de colectare a vânatului sălbatic

 

345 — persoane juridice

10 — persoane fizice

 

230

2.

Pește și produse din pescuit, miere și alte produse din miere și ouă pentru consum:

Centru de colectare a peștelui, magazin de desfacere a peștelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru extracție, colectare miere și alte produse apicole, centru colectare ouă

 

Ambarcațiune de pescuit, stupină, magazin desfacere a mierii de albine și a altor produse apicole

 

 

 

 

230

 

115

3.

Unități de alimentație publică și unități de comercializare a alimentelor și unități care desfășoară alte activități în domeniu:

Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie și/sau patiserie, pensiuni turistice, unități de vânzare prin internet, stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport

Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering

 

Hipermarket/supermarket

 

 

 

345

 

230

 

577

4.

Activități de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor

Unități de prelucrare a cartofilor și producție a produselor din cartofi în scop alimentar

Unități de conservare și fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe și legume

 

Unități de fabricare a produselor alimentare din fructe și legume (inclusiv gemuri, marmelade și jeleuri)

 

230

 

230

 

 

230

5.

Activități de fabricare a uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

Unități pentru producția și prelucrarea uleiurilor vegetale brute și rafinate

 

Unități pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine și a grăsimilor de gătit combinate

 

Unități pentru producția făinii oleaginoase nedegresate

 

345

 

 

345

230


Nr. crt.

 

Unitatea

Tariful de înregistrare

— lei/unitate —

6.

Activități de fabricare a produselor de morărit, amidonului și produselor din amidon

Unități de morărit și măcinat

 

Unități pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun și a premixurilor

Unități pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoză și a maltozei

Unități pentru măcinarea legumelor

 

230

345

230

230

7.

Activități de fabricare a altor produse alimentare

Unități pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete și conservate de patiserie, produselor proaspete și uscate de panificație, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiților, pișcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.

 

Unități pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei și produselor din cacao etc.

 

Unități pentru fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului, pastelor făinoase și altor produse făinoase similare

Unități pentru prelucrarea cafelei, ceaiului și fabricarea condimentelor

Unități pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

Unități pentru fabricarea produselor alimentare congelate

 

Unități pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte

 

Unități de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante — confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate)

 

Unități pentru producția, procesarea și comercializarea ciupercilor

 

 

 

345

 

 

345

 

 

230

345

345

230

 

 

230

 

 

230

230

8.

Activități de fabricare a băuturilor

Unități pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentație și a băuturilor alcoolice distilate

Unități pentru fabricarea vinului, cidrului și a altor vinuri din fructe

Unități pentru fabricarea berii, a malțului și a altor băuturi nedistilate obținute prin fermentare

Unități pentru fabricarea de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice

 

345

345

345

345

9.

Alte activități

Unități de ambalare și/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală

Unități de fabricare a înghețatei

Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală

Depozit pentru semințe de consum

Unități de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate

Unități de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele

Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală

 

230

230

345

230

345

115

115