21 August, 2017

Văzând Referatul de aprobare nr. 206 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcția juridică, litigii și resurse umane din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I.
Anexele nr. 7, 8 și 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piață și de utilizare a reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 81/2008, publicat în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  726  din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

București, 22 martie 2013.
Nr. 27.

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)

 

T ARIFE

pentru autorizarea și reautorizarea comercializării reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar,

precum și pentru modificarea condițiilor în care a fost emisă autorizația de comercializare

Nr. crt.

 

Denumirea operațiunii

Tarif operațiune

— lei —

 

1.

Emiterea autorizației de comercializare a reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar

 

2.422

 

2.

Reautorizarea comercializării reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/șarjă

 

606

 

3.

Reautorizarea comercializării reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/șarjă

 

1.211

4.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I

364

5.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II

606

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

T ARIFE

pentru testarea reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic

1.

Set de diagnostic RSAR

304

2.

Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenților

723

3.

Set de diagnostic RFC

885

4.

Set de diagnostic conjugat IFD

978

5.

Set de diagnostic ID

846

6.

Set de diagnostic RIHA

1.660

7.

Set de diagnostic rapid

2.646

8.

Teste rapide biotoxine

5.596

9.

Set de diagnostic ELISA micotoxine

865

10.

Set de diagnostic ELISA

1.959

11.

Testarea produselor microbicide (dezinfectanți)

3.880

12.

Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic

8.622

13.

Set de diagnostic EST imunoblotare

10.098

14.

Set de diagnostic EST imunocromatografic

8.042

15.

Set de diagnostic EST imunohistochimic

4.993

16.

Test PCR clasic

8.594

17.

Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR

8.811

18.

Set de diagnostic pentru extracția acizilor nucleici

8.485

19.

Set de diagnostic pentru genotipare

9.028

20.

Set de diagnostic pentru secvențiere

9.572

21.

Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză

1.667

22.

Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză

1.484

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)

TARIF

pentru evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de fabricație

Tarif produs — 3.632 lei.