17 August, 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. —
(1) Se aprobă aderarea României la Acordul parțial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res(2010)53* (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți).
(2) Pentru coordonarea acțiunii instituțiilor implicate în implementarea acordului prevăzut la alin. (1) se desemnează ca autorități competente: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.
Art. 2. —(1) Contribuția României la bugetul destinat implementării acordului prevăzut la art. 1 este cea comunicată anual de Secretariatul General al Consiliului Europei, iar obligația plății acesteia decurge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Echivalentul în lei al contribuției datorate de România se suportă de la bugetul de stat, în mod egal prin bugetele Ministerului Economiei și Ministerului Culturii, care vor asigura plata contribuției, potrivit legii.
(3) România va avea un reprezentant în Consiliul de conducere al Acordului parțial extins, desemnat de către Ministerul Economiei și de către Ministerul Culturii, prin ordin comun al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism și al ministrului culturii, prin care se va stabili și mandatul unic al acestuia.
Art. 3. —
Cheltuielile de călătorie și de ședere ale reprezentantului României la întrunirile Consiliului de conducere al Acordului parțial extins se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei sau prin cel al Ministerului Culturii, în funcție de instituția care desemnează reprezentantul.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 21 martie 2013.
Nr. 59.

 

*) Traducere.