20 Septembrie, 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aderarea României la Acordul parțial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți), și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 20 martie 2013.
Nr. 315.