20 August, 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 martie 2013 prin care s-a aprobat cererea Societății Comerciale TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. —
Societatea Comercială TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L. cu sediul social în municipiul Reșița, str. Petru Maior nr. 2, et. 2, bl. 800, sc. 1, ap. 219, județul Caraș-Severin, număr de ordine în registrul comerțului    J11/502/01.10.2012,    cod    unic    de înregistrare 30728759/01.10.2012,     este     autorizată     să funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate, activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. —
Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. —
Societatea are obligația de a raporta Direcției autorizări și avizări pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională și a condițiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum și — trimestrial — copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

București, 15 martie 2013.
Nr. 111.