24 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 29.223 lei.
2. În anul 2012 nu au fost încasate cotizații de la membrii noștri, a căror valoare însumată să depășească baremul de 10 salarii minime brute pe țară.
3. Nu am avut persoane fizice și juridice care au făcut donații în anul 2012 a căror valoare cumulată să depășească 10 salarii de bază minime brute pe țară.
4. Nu am avut donații confidențiale primite de la persoane fizice și juridice.
5. Nu am avut donații constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică.
6. Date despre venituri

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii

1.007

Organizarea de întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială

20.830

Acțiuni culturale, sportive și distractive

112.826

Serviciile interne

25.206

Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare

0

Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare

0

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerț

23.249

TOTAL:

183.118