16 Iulie, 2018

1. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară

Nume

CNP

Cetățenie

Valoare

Data

Oana Manolescu

2410526163197

română

8.382

20.11.2012

2.  Cuantumul total al veniturilor din cotizații                                              — 0 lei
3.  Cuantumul total al veniturilor din donații                                                — 8.382 lei
4.  Cuantumul total al veniturilor din alte surse (dobânzi bancare)     — 5 lei