20 August, 2017

1. Persoanele juridice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară: nu este cazul.

Alte venituri:
2. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 300 lei
3. Nu s-au înregistrat în anul 2012 situații în care persoane fizice să fi făcut donații a căror valoare însumată să depășească 10 salarii minime brute pe țară.
4. Cuantumul veniturilor provenite din alte surse — total 228,91 lei, din care:
a) venituri din dobânzi                                                                     0,91 lei
b) alte venituri                                                                                     228,00 lei
c) nu s-au realizat venituri economice în anul 2012

Total venituri: (1+2+3):      528,91 lei