— VENITURI TOTALE 2012 = 33.128,26 lei — din care, pe surse:

1. Venituri din activități fără scop patrimonial = 33.035,19 lei, din care:
a) cotizații ale membrilor U.D.T.T.M.R. = 1.213 lei;
b) venituri din donații = 1.050 lei;
c) venituri din activități ocazionale = 1.772,19 lei;
d) venituri din activități în parteneriat = 29.000 lei; e) venituri din dobânzi de plasament = lei;
2. Venituri economice = 93,07 lei, din care:
a) majorări, penalizări încasate = 0 lei;
b) dobânzi bancare încasate = 93,07 lei;
c) sconturi obținute = 0 lei