22 August, 2017

1. Nu s-au înregistrat în anul 2012 situații în care persoane juridice să fi făcut donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime pe țară.
2. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: nu este cazul.
3. Cuantumul veniturilor provenite din alte surse: dobânzi: 1,65 lei.