23 August, 2017

1. Venituri din cotizații:

Nr.

crt.

Organizația

Nr. membri

Valoarea

1.

RO.AS.IT. — București

1

30,00

2.

RO.AS.IT. — Suceava

4

270,00

TOTAL:

300,00

2. Alte venituri:

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii

 

Organizarea  de  întruniri  și  seminare  cu  tematică  politică, economică sau socială

 

Acțiunile culturale, sportive și distractive

Serviciile interne

4.385,92

Închirierea  spațiilor  aflate  în  patrimoniul  propriu  pentru

conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare

 

10.000

Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai

după cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerț

 

TOTAL:

14.385,92