20 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 143 alin. (8) și (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Se aprobă plata cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale, precum și pentru acreditarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și a laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, aferente anului 2013, în sumă de 3.380 euro.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Sănătății, și se plătesc de către Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.
Art. 2. —
(1) Cotizațiile și taxele pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale sunt următoarele:
a) cotizația de membru al Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă, denumită în continuare AMDM, în sumă de 700 euro;
b) cotizația de membru al Europdonor — Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni, în sumă de 1.180 euro;
c) cotizația de membru al Grupului European pentru Sânge și Transplant de Măduvă, în sumă de 750 euro;
d) taxa pentru acreditarea de către Federația Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în sumă de 750 euro, care se plătește pentru fiecare laborator acreditat.
(2) În anul 2013 se plătește taxa de acreditare pentru Laboratorul Clinic de analize medicale al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca. (3) Cotizațiile și taxele prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează pe baza cursului de schimb lei/euro stabilit de Banca Națională a României la data efectuării plății.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 

București, 27 martie 2013.
Nr. 123.