19 August, 2017

La Hotărârea Guvernului nr. 648/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 — etapa I”, „Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14”,
„Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15” și „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 4 iunie 2009, se face următoarea rectificare:
— în titlul și în cuprinsul hotărârii, în loc de: „anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004” se va citi:
„anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004”.