23 August, 2017

La Hotărârea Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 — etapa I”, „Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14”,
„Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15” și „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15”, precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Brașov, Tronson I — DN 1—DN 11 și Tronson III — DN 13—DN 1”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2012, se face următoarea rectificare:
— în titlul și în cuprinsul hotărârii în loc de: „anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004” se va citi:
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004”.