16 August, 2017

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 3.131 din 2013, având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și art. 100—102 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) și c) și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului sănătății nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență, publicat în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  760  din 12 noiembrie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:
1.  După  articolul  6  se  introduce  un  nou  articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
„Art. 61. — Spitalele de urgență pentru copii, prevăzute în anexa nr. 6, au obligația încheierii unui protocol de colaborare cu spitalele județene de urgență care să prevadă modul de colaborare și acordare a serviciilor spitalicești complementare din cele două unități. Protocolul va fi transmis Ministerului Sănătății, după avizarea acestuia de către Direcția de sănătate publică.”
2. La anexa nr. 3, punctul 4 de la Centrul Regional de Urgență Timișoara se modifică și va avea următorul cuprins:
„4. Structurile implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă în chirurgie toracică, chirurgie orală și maxilo-facială și ORL din Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara”.
3. La anexa nr. 3, după punctul 5 de la Centrul Regional de Urgență Iași se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
„6. Structurile implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă în chirurgie toracică din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași”.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

 

București, 29 martie 2013.
Nr. 425.