21 Ianuarie, 2018

Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 3.115 din 2013, întocmit de Direcția asistență medicală și politici publice, având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art.  I.  —  
Anexa  nr.  2  la  Ordinul  ministrului  sănătății nr. 323/2011  privind  aprobarea  metodologiei  și  a  criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4, punctul 7 va avea următorul cuprins:
„7. Proporția bolnavilor internați care au domiciliul în alte județe trebuie să fie >/= 5%.”
2. La articolul 5, punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. În cazul în care în aceeași localitate, pe o rază de maximum 5 km, există o altă unitate sanitară care asigură asistența medicală prin structură și linie de gardă distincte în una din specialitățile enumerate la pct. 4 subpct. 4, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură și linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu


 

București, 29 martie 2013.
Nr. 424.