23 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații și lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul.
2. Lista persoanelor fizice care au făcut într-un an fiscal donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară:

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

CNP

 

Cetățenia

Felul donației

 

Valoarea

 

Data donației

1.

Longher Ghervazen

1720103332143

română

în bani

5.000

12.11.2012

2.

Longher Ghervazen

1720103332143

română

în bani

10.000

26.11.2012

Total:

15.000

 


propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică: nu este cazul.
4. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse:

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii

0

Organizarea de întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială

0

Acțiuni culturale, sportive și distractive

0

Serviciile interne

0

Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare

59.377

Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare

0

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă reprezintă acte de comerț

0

Total:

59.377

 5. Cuantumul total al sumelor aduse ca aport financiar de o formațiune nepolitică asociată cu un partid politic: nu este cazul.