23 August, 2017

1. Donații:

Nr.

crt.

Denumirea societății

Sediul

Naționalitatea

CUI

Felul donației

Suma donațiilor

1.

Asociația Culturală Sathmarense

Satu Mare

română

26341990

lei

19.250,00

 

 

 

 

 

 

 

TO T A L:                                                                                                                                                                                                  19.250,00

 

Alte venituri:
2. Donații a căror valoare cumulată nu depășește 10 salarii de bază: 15.473 lei
3. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 7.874 lei
4. Nu s-au înregistrat în anul 2012 situații în care persoane fizice să fi făcut donații a căror valoare însumată să depășească 10 salarii minime brute pe țară.
5. Cuantumul veniturilor provenite din alte surse — total 269.473 lei — din care:
a) venituri din contribuții 20% pentru piese de schimb, ulei: 6.100 lei;
b) venituri din diferențe de curs valutar: 963 lei;
c) venituri din dobânzi: 31 lei;
d) venituri din cedări de active: 181.759 lei;
e) cota-parte amortizare recunoscută la venituri: 15.121 lei;
f) venituri pentru zilele culturale Primăria Satu Mare: 15.000 lei;
g) venituri pentru zilele C.J.C.P.C.T. Satu Mare: 12.000 lei;
h) alte venituri: 38.499 lei;
i) nu am realizat venituri economice în anul 2012.

Total venituri: (1+2+3+4+5) 312.070 lei