21 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din donații: 918,00 lei
2. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 6.475,00 lei
3. Cuantumul total al veniturilor din dobânzi bancare: 51.644,00 lei.