21 Iulie, 2018

1. Suma totală a donațiilor confidențiale = 0
2. Cuantumul total al veniturilor din alte surse = 0
3. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime pe țară = 0
4. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară = 0