22 Martie, 2018

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 26 februarie 2013, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27), art. 8 alin. (1) și ale art. 35 alin. (5)  lit.  h)  din  Legea  nr.  32/2000  privind  activitatea  de  asigurare  și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, ordin:

președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul

Articol unic. — Anexa nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Punctul 2.2 va avea următorul cuprins:
„2.2. Prin contractul de răspundere civilă profesională sunt acoperite cererile de despăgubire introduse pentru prima dată în scris de către persoana prejudiciată, în perioada de valabilitate a contractului, cererea de despăgubire fiind urmare a unor erori profesionale săvârșite inclusiv în perioada retroactivă stabilită în contractul de asigurare.”
2. Punctul 3.5 se abrogă.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

 

București, 25 martie 2013.
Nr. 10.