21 Ianuarie, 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României,

 Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 27 martie 2013.
Nr. 335.