16 Iulie, 2018

privind conferirea „Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941—1945”

 În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 2 din Legea nr. 68/1994 privind înființarea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941—1945”, republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III și ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării naționale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se conferă „Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941—1945” unor veterani de război, care au participat la campaniile Armatei Române ori au executat un serviciu efectiv și permanent pe lângă aceasta, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA


București, 26 martie 2013.
Nr. 332.


ANEXĂ


 Veteranii de război ai Armatei Române cărora li se conferă „Crucea  Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941—1945”


Asociația Națională a Veteranilor de Război
Județul Botoșani:
1. Olariu Gh. Dumitru

Județul Galați:
2. Babotă T. Costică

Județul Mureș:
3. Griga P. Victor