23 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor provenite din cotizații ale membrilor este de 510,00 lei.
2. Cuantumul total al veniturilor provenite din dobânzi bancare este de 43,16 lei.