20 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: nu este cazul.
2. Cuantumul total al veniturilor din donații:
— lista persoanelor fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară:

 

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

CNP

 

Cetățenia

 

Felul donației

 

Valoarea

 

Data donației

 

1.

 

Geambazi Domnica

 

2550415400383

 

română

 

lei

 

95.034,00

 

18.05.2012

 

2.

 

Geambazi Vasile

 

1810319420031

 

română

 

lei

 

62.000,00

 

18.05.2012

 

3.

 

Zisu Dumitru Alexandru

 

1840619420043

 

română

 

lei

 

62.000,00

 

18.05.2012

 

Total: 219.034,00

— lista persoanelor juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul.