22 Martie, 2018

1. Cuantumul total al veniturilor din dobânzi bancare — 3.852,40
2. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

CNP

 

Cetățenia

 

Felul donației

 

Valoarea

 

Data donației

 

1

 

Pepenel Valentin

 

1740805-51-1671

 

română

 

bani

 

8.000,00

 

2012

 

2

 

Rotariu Florentina

 

2640422-40-0274

 

română

 

bani

 

13.200,00

 

2012

 

Total:

 

 

 

 

21.200,00

 

3. Centralizator donații anul 2012

Date despre donații

Tipul donației

Nr. donatorilor

Valoarea donației

Donații persoane fizice

62

115.788,16

Donații persoane juridice

1

1.400,00

Donații confidențiale

Total:

63

117.188,16