16 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 21 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Se aprobă transmiterea unui sector de drum național, aflat în proprietatea publică a statului și identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
(2) Contractul de concesiune nr. MM/487 din 4 februarie 2004, având ca obiect bunul imobil care se transmite în administrare potrivit alin. (1), se modifică în mod corespunzător, în condițiile legii.
Art. 2. —
Predarea-preluarea sectorului de drum național transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. —
Sectorul de drum care se transmite în administrare, potrivit art. 1, își păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.
Art.   4.   —  Anexa   nr.   16   la   Hotărârea   Guvernului nr. 1.705/2006  pentru  aprobarea  inventarului  centralizat  al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  1.020  și  1.020  bis  din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine,

Dan-Coman Șova

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea


București, 27 martie 2013.
Nr. 120.


ANEXĂ

DATELE   DE   IDENTIFICARE

a unui sector de drum național, aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Indicativul și pozițiile kilometrice ale sectorului de drum

 

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

 

Lungimea totală

(km)

 

Nr. MFP

 

Cod clasificare

 

 

DN 6

Km 550 + 060 –

552 + 600

 

Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. (CUI 16054368)

 

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

(CUI 14756536)

 

 

 

L = 2.540

 

 

12165 (parțial)

 

 

 

8.12.03