23 August, 2017

Monitorul Oficial 175/2013 din

 • Hotararea 119/2013, Guvernul Romaniei

  privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotararea 120/2013, Guvernul României

  privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotararea 121/2013, Guvernul României

  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

 • Ordinul 407/2013, Ministerul Finantelor Publice

  pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile
 • Ordinul 490/2013, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

  pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile