18 August, 2017

Monitorul Oficial 174/2013 din

  • Decizia 35/2013, Curtea Constituțională a României

    referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. (1) partea introductivă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

  • Ordinul 423/2013, Ministerul Sanatatii

    pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014