20 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 21,00 lei
2. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară:

Nr. crt.

Instituția/Persoana

Destinația

Valoarea

— lei —

1

Stoici Milanca, persoană fizică de cetățenie română, naționalitate sârbă, domiciliată  în  Timișoara,  str.  L.  Rebreanu,  bl.  2/2,  sc.  A,  ap.  3, CNP 2490702354802

donații pentru copii sârbi fără posibilități materiale

1.300

2

Mirianici Predrag, persoană fizică de cetățenie română, naționalitate sârbă, domiciliat în Sânmartinu Sârbesc nr. 323, CNP 1671121354775

donație campanie electorală iunie 2012

250

3

Nestorovici Miroslav, persoană fizică de cetățenie română, naționalitate sârbă, domiciliat în Belobreșca nr. 7, CNP 1541220111149

donație campanie electorală iunie 2012

500

4

Hadnagy     Milovan,     Sânpetru      Mare     nr.     754,     județul     Timiș, CNP 1551204353941

donație campanie electorală iunie 2012

250

5

Petrov   Bogdan,   Timișoara,   str.   Dreptatea   nr.   20,   județul   Timiș, CNP 1620309354763

donații pentru acțiunea „Zilele

Bucureștiului 2012”

7.000

6

Hamza Maria Emilia, Timișoara, str. Mangalia nr. 31/A, CNP 2580303354809

donație

220

7

Gvozdenovici Slavomir, persoană fizică de cetățenie română, naționalitate sârbă,    domiciliat    în    Dumbrăvița,    Str.   Arinului    nr.    8,    ap.    2, CNP 1530310354758

donație campanie electorală decembrie 2012

2.500

8

Asociația  „Tommyland  Moldova  Nouă”,  str.  Nicolae  Bălcescu  nr.  11, CUI 27853921

donație

750

3. Alte venituri:

Nr. crt.

Instituția/Persoana

Destinația

Valoarea

— lei —

1

Vânzare cărți și publicații

alte surse de venituri

33.171

2

Acțiunea „Sfântul Sava”

acțiune culturală

8.586

3

Anunțuri decese și comemorări

alte surse de venituri

8.996

4

Sume privind 2% din impozitul pe venitul global destinate susținerii entității nonprofit

alte surse de venituri

3

 

Nr. crt.

Instituția/Persoana

Destinația

Valoarea

— lei —

1

S.C. TURISM SIND – S.R.L., CUI 17400206

sponsorizare

1.000

Nr. crt.

Instituția/Persoana

Destinația

Valoarea

1

Ministerul Cultelor și Diasporei Sârbe — Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20

subvenție    —    proiecte etnoculturale

2.249 euro sau 9.848,60 lei

la cursul B.N.R. din data de 2.04.2012

de 4,3791 lei/euro

2

Ministerul Cultelor și Diasporei Sârbe — Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20

subvenție    —    proiecte etnoculturale

6.299 euro sau 27.555,61 lei

la cursul B.N.R. din data de 18.04.2012

de 4,3746 lei/euro

3

Ministerul Cultelor și Diasporei Sârbe — Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20

subvenție    —    proiecte etnoculturale

6.240 euro sau 27.688,75 lei

la cursul B.N.R. din data de 15.05.2012

de 4,4373 lei/euro

4

Ministerul Cultelor și Diasporei Sârbe — Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20

subvenție — proiecte

28.049 euro sau 129.600,40 lei

la cursul B.N.R. din data de 27.07.2012

de 4,6205 lei/euro

5

Secretariatul General al Guvernului României

CF 4283422

subvenție — proiect C135

19.947 lei

6

Ministerul  Culturii  și  Patrimoniului  Național

București

CF 4192812

subvenție    —    proiecte etnoculturale

23.412,44 lei