20 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 1.767 lei
2. Cuantumul total al veniturilor din donații: 12.000 lei

Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul.
Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul.

3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 2,38 lei

a) dobânzi de plasament:

2,38 lei

 

b) venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului:

 

Nu este cazul.

c) venituri din diferențe de curs valutar:

Nu este cazul.

d) alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (amortizare reluată la venituri):

Nu este cazul.

e) venituri din activități economice (editare ziar):

Nu este cazul.

TOTAL venituri (1 + 2 + 3): 13.769,38 lei