20 August, 2017

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007, în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 352 din 19 februarie 2013, în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

 ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se acreditează Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

București, 11 martie 2013.
Nr. 2.132.