19 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 Articol unic. —
(1) Se aprobă stema orașului Deta, județul Timiș, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)  Descrierea  și  semnificațiile  elementelor  însumate  ale  stemei  sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Shhaideh Sevil,

secretar de stat

București, 20 martie 2013.
Nr. 108.

ANEXA Nr. 1*)


STEMA
orașului Deta, județul Timiș


ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei orașului Deta, județul Timiș

 

Descrierea stemei

Potrivit  anexei  nr.  1,  stema  orașului  Deta  se  compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp de hermină, se află o coroană imperială de aur.
În vârful scutului, în câmp roșu, se află două mâini înfrățite care susțin o cruce cu capetele treflate, flancată de o parte și de alta de două cununi de grâu, fiecare cu câte 6 spice de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor însumate

Coroană imperială face referire la coroana lui Carol al II-lea, simbol care reprezintă un sigiliu al unui act oficial din 1724, prin care se atestă documentar această localitate; așezarea coroanei pe câmpul de hermină atestă faptul că localitatea a aparținut de-a lungul timpului unor nobili ai Casei regale de Habsburg.
Cele două cununi de grâu reprezintă una din ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
Cele două mâini înfrățite și crucea simbolizează buna înțelegere, armonia, înfrățirea oamenilor de diferite etnii care locuiesc în zonă.
Crucea reprezintă atât crucea greacă, simbol al ortodoxiei, cât și crucea latină, simbol al credinței catolice.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.