19 Ianuarie, 2018

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. —
(1) Se aprobă stemele comunelor Dragodana și Pietrari, județul Dâmbovița, prevăzute în anexele nr. 1.1 și 1.2.
(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 și 2.2.
(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 și 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Shhaideh Sevil,

secretar de stat

București, 20 martie 2013.
Nr. 107.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

STEMA

comunei Dragodana, județul Dâmbovița

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Dragodana, județul Dâmbovița

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Dragodana se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.
În interiorul scutului, în partea superioară, în câmp de aur, se află o inimă surmontată de o cruce ortodoxă, totul de culoare roșie.
În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află 7 frunze de stejar de aur, poziționate 3: 2: 2.
În partea inferioară, în stânga, în câmp verde, se află un dextroșer împlătoșat, mișcând din flancul stâng, ținând o spadă poziționată  în  bară  și  flancată  în  partea  superioară  de 2 trandafiri, totul de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Inima surmontată de cruce reprezintă elemente preluate din blazonul familiei Catargi, iar dextroșerul cu spada și trandafirii sunt elemente preluate din blazonul familiei Crețeanu.
Frunzele de stejar simbolizează bogăția silvică a zonei, iar numărul frunzelor reprezintă numărul satelor componente ale localității.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.