20 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. —
(1) Se aprobă stema orașului Chișineu-Criș, județul Arad, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)  Descrierea  și  semnificațiile  elementelor  însumate  ale  stemei  sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Shhaideh Sevil,

secretar de stat

București, 20 martie 2013.
Nr. 106.


 ANEXA Nr. 1*)

STEMA

orașului Chișineu-Criș, județul Arad

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei orașului Chișineu-Criș, județul Arad

 

 Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema orașului Chișineu-Criș se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint și despicat în partea superioară.
În partea superioară, în câmp albastru, se află o biserică de aur, terminată cu o cruce. Văzută din față, biserica este alcătuită din două abside laterale poligonale, o poartă închisă și o turlă cu 3 ferestre, cea de jos dreptunghiulară, iar cele două de sus semicirculare, interpuse de un acoperiș piramidal cu bulb turtit.
În partea superioară, în câmp roșu, se află o roată dințată de aur, flancată, stânga — dreapta, de câte un spic de grâu din același metal, fiind alcătuită din jumătate de roată de moară de apă, la dreapta, și din jumătate de roată industrială, la stânga.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află o liră de argint suprapusă de două ramuri de laur din același metal.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor însumate

Biserica face referire la credința păstrată de localnici și la edificiile monahale existente în localitate.
Fascia undată simbolizează râul Crișul Alb, care străbate orașul.
Jumătatea de roată de moară de apă amintește de morile de apă existente odinioară pe râul Crișul Alb și pe Canalul Morilor, iar jumătatea de roată industrială semnifică industria constructoare de mașini agricole și cea a prelucrării metalelor din zonă.
Spicele de grâu simbolizează una din ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura, și valorificarea produselor agricole.
Lira cu ramurile de laur semnifică viața culturală și artistică, amintind de Reuniunea corală „Lyra”, înființată în anul 1931.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.