17 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. —
(1) Se aprobă stemele comunelor Băiculești, Bughea de Jos, Poienarii de Muscel, Stolnici și Vlădești, județul Argeș, prevăzute în anexele nr. 1.1—1.5*).
(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1—2.5.
(3) Anexele nr. 1.1—1.5 și 2.1—2.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Shhaideh Sevil,

secretar de stat

București, 20 martie 2013.
Nr. 105.

*) Anexele nr. 1.1—1.5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.1


STEMA
comunei Băiculești, județul Argeș

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Băiculești, județul Argeș

 Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Băiculești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În interiorul scutului, în cartierul 1, în câmp roșu, se află o cruce latină de aur.
În partea superioară, în cartierul 2, în câmp argintiu, se află două ramuri de stejar, fiecare cu câte 9 frunze și 5 ghinde, care se încrucișează în săritoare.
În partea inferioară, în cartierul 3, în câmp albastru, se află o roată de moară, care iese din fascia undată aflată în vârful scutului.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Crucea amintește de mănăstirea Tutana, declarată monument istoric.
Ramurile de stejar simbolizează bogăția silvică a zonei, iar numărul ghindelor de pe ramuri reprezintă numărul satelor ce alcătuiesc comuna.
Fascia undată aflată în vârful scutului reprezintă râul Argeș, care străbate localitatea, iar roata de moară simbolizează cele 3 hidrocentrale de la Zigoneni, Argeșani și Mănicești.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.2

STEMA
comunei Bughea de Jos, județul Argeș         

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Bughea de Jos, județul Argeș

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Bughea de Jos se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, având în vârf 3 dealuri verzi, cel din mijloc fiind mai înalt, tăiat de un pal ondulat de argint.
În interiorul scutului se află o cruce treflată de argint și un brad dezrădăcinat de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Crucea reprezintă mănăstirea Ciocanul, aflată pe teritoriul localității.
Palul undat simbolizează râul Bughea, care traversează localitatea de la nord la sud.
Bradul semnifică bogăția silvică a zonei.
Cele 3 dealuri fac referire la relieful predominant în localitate, reprezentative fiind dealurile Grui, Ureanca și Ciocanul.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.3


STEMA
comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș


ANEXA Nr. 2.3

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Poienarii de Muscel se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
În interiorul scutului, în câmp albastru, se află un munte de argint cu o intrare în mină, cu fundal negru.
În partea superioară, în câmp verde, se află 5 ramuri de fag, cu câte 4 frunze și două ghinde, poziționate 2:1:2, toate de aur.
În vârful scutului, în câmp verde, se află un clopot de aur.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află un cap de căprioară de argint, văzut din față.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Muntele cu gura de mină face referire la mineritul care s-a practicat în zonă.
Ramura de fag și capul de căprioară simbolizează bogăția silvică și cinegetică a zonei.
Clopotul semnifică biserica din satul Jugur, declarată monument istoric.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.4


STEMA
comunei Stolnici, județul Argeș


ANEXA Nr. 2.4

 

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Stolnici, județul Argeș

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Stolnici se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu 3 săgeți de argint, poziționate două în săritoare, cea din mijloc în pal și cu vârfurile în jos, flancate de două spice de grâu de aur, care se întretaie în vârf.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Săgețile reprezintă armele familiei Bălăcenilor, aici fiind unul dintre principalele lor domenii.
Spicele de grâu simbolizează bogăția pământului și ocupația de bază a locuitorilor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.5


STEMA
comunei Vlădești, județul Argeș

ANEXA Nr. 2.5

DESCRIEREA  ȘI  SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei comunei Vlădești, județul Argeș

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Vlădești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În interiorul scutului, în partea superioară, în câmp roșu, se află două ramuri de stejar cu câte două frunze și două ghinde, încrucișate în săritoare.
În vârful scutului, în câmp auriu, se află 4 mere roșii, poziționate 1:2:1, având fiecare câte o codiță și două frunze verzi.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

 Semnificațiile elementelor însumate

Ramurile de stejar și merele reprezintă bogăția silvică și pomicolă a zonei, iar numărul frunzelor de stejar, al ghindelor și al merelor reprezintă numărul satelor ce alcătuiesc comuna.
Urciorul simbolizează tradiția în ceramică și ocupația locuitorilor, olăritul.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.