23 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 Articol unic. —
(1) Se aprobă stema orașului Fieni, județul Dâmbovița, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)  Descrierea  și  semnificațiile  elementelor  însumate  ale  stemei  sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Shhaideh Sevil,

secretar de statBucurești, 20 martie 2013.
Nr. 104.

 ANEXA Nr. 1*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ANEXA Nr. 2

STEMA

orașului Fieni, județul DâmbovițaDESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei orașului Fieni, județul Dâmbovița

 

Descrierea stemei

Potrivit  anexei  nr. 1, stema  orașului  Fieni  se  compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.
În interiorul scutului, în partea superioară, în câmp albastru, se află o cruce treflată de aur.
În partea inferioară, în câmp roșu, se află un rezervor de apă, poziționat în pal, de argint.
În partea inferioară, în câmp verde, se află două fulgere de aur, unul poziționat în bară, iar celălalt în bandă, încrucișându-se în săritoare în partea de jos.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor însumate

Crucea treflată face referire la biserica, declarată monument istoric de importanță locală, construită la începutul secolului al XIX-lea, în timpul domniei lui Constantin Alexandru Ipsilanti.
Rezervorul de apă simbolizează fabrica de ciment care funcționează din anul 1923.
Cele două fulgere evocă fabrica de becuri „Steaua electrică”, iar numărul lor indică numărul localităților afiliate orașului.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.