20 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații:                       9.555,00 lei
2. Cuantumul total al veniturilor din donații:                        1.623,00 lei

Total venituri (1+2):                                                       11.178,00 lei