21 Ianuarie, 2018

Având în vedere prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

ministrul economiei, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și președintele

Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. 1. —
Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităților de gaze naturale pe piața internă și măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă începând cu data de 1 aprilie 2013.
Art. 2. —
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Președintele Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț


Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niță

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Gheorghe Duțu