17 Ianuarie, 2018

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN — S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, prin scrisoarea înregistrată la Banca Națională a României cu nr. C/1.386 din 7 februarie 2013, și îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:

Articol unic. — Se dispune radierea din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare, ținut la Banca Națională a României, a Societății Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN — S.A., cu sediul în Brașov, Str. Toamnei nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 2, biroul 1, județul Brașov, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J08/1297/2001, cod de înregistrare fiscală nr. 14339350, înscrisă în Registrul general, ținut la Banca Națională a României, la secțiunea  k)  „Activități  multiple  de  creditare”,  cu nr. RG-PJR-08-110171.

Guvernatorul Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu


 

București, 14 martie 2013.
Nr. 241.