20 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa nr. II/28 „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul  Negrești,  județul  Vaslui”  la  Hotărârea  Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în „Proiectul nr. 3 — Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în bazinul Criș, în județul Vaslui și în municipiul   Ploiești” din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până   la 1.441.000.000 euro în perioada 2006—2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA


 Contrasemnează:

p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Ionuț-Ciprian Iuga,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

București, 20 martie 2013.
Nr. 113.ANEXĂ (Anexa nr. II/28 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006)

 

 

CARACTERISTICILE   PRINCIPALE ȘI INDICATORII   TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”

 

Titular:        Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice — etapa I S.C. AQUAVAS — S.A. Vaslui — etapa II

Beneficiar:  Consiliul Județean Vaslui și consiliile locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad, Huși și al orașului Negrești S.C. AQUAVAS — S.A. Vaslui — etapa II
Amplasament: în intravilanul municipiilor Vaslui, Bârlad, Huși și al orașului Negrești
Indicatori tehnico-economici

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)

mii lei

249.581*)

(în prețuri valabile la 31.12.2005; 1 euro = 3,6771 lei),

 

 

din care:

 

 

construcții-montaj

mii lei

177.519

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

— Valoarea totală a investiției — etapa I finalizată                                                                           mii lei                                              27.176

(inclusiv TVA)

(în prețuri valabile la 31.12.2005; 1 euro = 3,6771 lei),

din care:
construcții-montaj                                                                                              mii lei                                              19.951
— Valoarea investiției rest de finanțat — etapa II (inclusiv TVA)   mii lei                                             222.405
(în prețuri valabile la 31.12.2005; 1 euro = 3,6771 lei),
din care:
construcții-montaj                                                                                              mii lei                                             157.568
Capacități totale:                                                       Vaslui             Bârlad              Huși             Negrești            Total
— Captări subterane (puțuri) —                          buc.                 —                   41                   —                   —                   41
reabilitare

— Captare de suprafață —

reabilitare

l/s

300

300

— Stație de vid

buc.

1

1

— Stații de pompare apă brută —

buc.

2

2

4

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Aducțiune: — reabilitare

km

16,5

50,25

3,14

69,89

— finalizare

km

14

14

— Conducte de refulare

km

5,8

5,8

— Tratare apă suprafață —

l/s

730/450

300/300

96/50

1.126/800

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Înmagazinare: — reabilitare

mc

15.000

2.000

17.000

— extindere

mc

11.700

11.700

— Stații de pompare apă potabilă —

buc.

1

1

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Rețele de distribuție apă —

km

56,921

34,480

32,11

4,7

128,211

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Rețele de distribuție apă —

km

43,797

22,1

16,27

82,167

extindere

 

 

 

 

 

 

— Stații de hidrofor — reabilitare

buc.

9

9

18

— Contorizare — surse

buc.

7

46

53

— Stații de pompare

buc.

1

2

3

— Utilizatori casnici

buc.

1.956

2.250

395

4.601

— Rețele de canalizare —

km

24,52

15

48,27

87,79

extindere

 

 

 

 

 

 

— Rețele de canalizare —

km

10,385

11,2

1,415

23

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Stații de pompare apă

 

 

 

 

 

 

uzată — reabilitare

buc.

6

5

11

— extindere

buc.

7

7

— Epurare mecano-biologică

l/s

600/450

264/450

58/58

922/958

Qtotal/Qreteh.

 

 

 

 

 

 

Capacități — etapa I:

 

Vaslui

Bârlad

Huși

Negrești

Total

— Rețele de canalizare — extindere

km

24,52

15

48,27

87,79

— Rețele de canalizare — reabilitare

km

10,385

11,2

1,415

23

Eșalonarea investiției — etapa I

 

 

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.669

 

 

 

 

C + M

mii lei

1.043

 

 

 

Anul II

INV

mii lei

10.810

 

 

 

 

C + M

mii lei

8.320

 

 

 

Anul III

INV

mii lei

9.859

 

 

 

 

C + M

mii lei

5.905

 

 

 

Anul IV

INV

mii lei

4.577

 

 

 

 

C + M

mii lei

4.455

 

 

 

Anul V

INV

mii lei

261

 

 

 

 

C + M

mii lei

228

 

 

 

Capacități — etapa II

— Captări subterane (puțuri) —

 

 

buc.

Vaslui

Bârlad

41

Huși

Negrești

Total

41

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Captare suprafață — reabilitare

l/s

300

300

— Stație de vid

buc.

1

1

— Stații de pompare apă brută —

buc.

2

2

4

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Aducțiune: — reabilitare

km

16,5

50,25

3,14

69,89

— finalizare

km

14

14

— Conducte de refulare

km

5,8

5,8

— Tratare apă de suprafață —

l/s

730/450

300/300

96/50

1.126/800

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Înmagazinare: — reabilitare

mc

15.000

2.000

17.000

— extindere

mc

11.700

11.700

— Stații de pompare apă potabilă —

buc.

1

1

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Rețele de distribuție apă —

km

56,921

34,480

32,11

4,7

128,211

reabilitare

 

 

 

 

 

 

— Rețele de distribuție apă —

km

43,797

22,1

16,27

82,167

extindere

 

 

 

 

 

 

— Stații de hidrofor — reabilitare

buc.

9

9

18

— Contorizare — surse

buc.

7

46

53

— Stații de pompare

buc.

1

2

3

— Utilizatori casnici

buc.

1.956

2.250

395

4.601

— Stații de pompare apă uzată — reabilitare

 

buc.

 

6

 

5

 

 

 

11

— extindere

buc.

7

— Epurare mecano-biologică                     l/s              600/450           264/450               —                 58/58            922/958
Qtotal/Qreteh.

Eșalonarea investiției — etapa II

Anul I                                                   INV                mii lei            100.000

C + M             mii lei             70.000

Anul II                                                  INV                mii lei            122.405

C + M             mii lei             87.568

— Durata de realizare a investiției —
total

din care:

 

— Durata de realizare a investiției —

etapa I

luni

60

— Durata de realizare a investiției —

luni

24

etapa II

Factori de risc
Încărcarea seismică va fi corespunzătoare perioadei de colț Tc = 1,0 sec. și zonelor seismice de calcul „B” și „C”, conform Normativului P100/1992, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face astfel:
a) pentru etapa I, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii;
b) pentru etapa II, din fonduri externe nerambursabile postaderare POS Mediu — axa prioritară 1 „Sector apă/apă uzată”, de la bugetul local, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.