22 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 106 și ale art. 107 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a demisiei din funcția de ministru al justiției a doamnei Mona-Maria Pivniceru, având în vedere propunerea prim-ministrului,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se desemnează domnul Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României, ca ministru interimar al justiției.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 28 martie 2013.
Nr. 345.